11:00 Familiegudstjeneste i kyrkja

         ved Diakon Knut Stave

 

11:30 Matsalet startar på klubbhuset og skulen

 

12:30 Markering ved Bautaen

          Elevar frå 6. og 7. klasse

          Generasjonskorpset spelar:

          Før opplesing: Ja, vi elsker

          Etter opplesing: Fagert er landet

 

12:50 Oppstilling av 17. mai tog

           Toget stiller i denne rekkefølgja:

            1. Flaggborg - konfirmantane

            2. Sæbø skule

            3. Generasjonskorpset

            4. Sæbø barnehage

            5. Lag og organisasjonar

 

13:00 17. mai toget startar

 

14:00 Leikar på skuleplassen

 

16:00 Folkefest i Gymsalen

         - Festleiare: Matias Opsal Ville

                            Sølve Rem Haugen

         - Allsong: Ja, vi elsker

         - Musikk ved Generasjonskorpset

         - Song og dans ved småskulen

         - Tale for Dagen ved Marit Aklestad

          - Song og musikk ved elevar frå 10. klasse

          - Allsong: Gud signe vårt dyre fedreland

          - Ungdomstale ved 9. klasse

          - Song ved Hjørundfjord Mannskor

 

18:00 Matsalet sluttar på klubbhuset og skulen