Hjørundfjord sogelag held årsmøte på klubbhuset.
I tillegg til vanlege årsmøltesaker  vert det orientering frå skriftstyre, fotonemd og hovudlag.
Vi håper på eit lite programinnslag. det er ikkje heilt spikra enno.
Sogelaget har fått nokre forespørslar som må behandlast av årsmøte som er med på å peike ny veg for kva sogelaget skal drive med i framtida.
Alexander presenterar prosjektet frå Rust til Soge.
Det vert kaffi og kaker og tid til å dele historier med gamle og nye vener.
Hjarteleg velkomne til ein kjekk kveld på Sæbø IL - Klubbhus saman med sogelaget!