17. MAI PÅ SÆBØ 2018 – ARBEIDSLISTE

DERSOM DET ER HEILT UMOGLEG FOR NOKON Å TA VAKTA SI, MÅ DEI SJØLVE ORDNE MED BYTTING!

Ved endringar, gi beskjed Heidi Midtflå mob: 91644276

 

ANSVARLEGE/ORG. PROGRAM PÅ BAUTAEN:  Aanon Aanonsen

ANSVARLEGE/ORG. PROGRAM PÅ FOLKEFESTEN: Ingvil Flatnes

MAT/INNKJØP: Lisbeth Aklestad og Sølvi Hustadnes

VEKSLEPENGGAR/REKNESKAP: Tonje Rem og Knut Inge Haugen

LYD/TEKNIKK: Aanon Aanonsen og Hege Pedersen

16.MAI OPPMØTE OPPMØTE PÅ SKULEN KL 18:00:

PYNTING AV SÆBØ, VED SKULEN, SETTE FRAM STOLAR OG BORD.FINNE BJØRK TIL PYNTING, RYDDE VEKK BJØRKA 17. MAI OG KJØRE BENKANE ATTENDE TIL GRENDAHUSET: Arve Rødvik, Jonny Flatnes, Anders Hustadnes, Ole Per Ville, Steffen Myklebust, Håvard Aklestad, Vetle Holen, Nikolai Rødvik Stokke, Johan Wille.(i år treng ikkje benkane hentast då dei står på Sæbø etter dansen helga før)

TILLAGING AV KLUBBHUSET, SKULEN OG LAGE MAT: Sølvi Viddal Hustadnes, Aanon Aanonsen, Tonje Rem, Therese Holen, Karianne Myklebust, Lisbeth Aklestad, Heidi Midflå, Knut Inge Haugen, Ingvil Flatnes, Irene Ville, Oddhild Kalvatn, Inger Lise Strand.

Semulegrynsjamning: Irene O.Ville

SETTE OPP OG TA NED SCENA: Runar Kvistad, Bal Krishna Darjee, Hallvard Mo og Odd Rune Walseth

17.MAI:

OPPSTILLING AV TOGET/ORG.FANEN/PASSE PÅ AT KLASSENE HELD PLASSEN SIN I TOGET: (Klassekontakt vara)

1.kl Karianne Myklebust 2. kl Wenche Strand 3.kl: Hallvard Mo.  4.kl.Lars Olav Tvergrov, 5.kl: Arnar Holen , 6.kl.: Hilde Elvestad, 7.kl: Kristine Godø, 8. kl: Tonje Rem, 9. kl: Matthildur Valdimarsdottir, 10. kl Normann Dimmen

FLAGGBORG/OPPSTILLING AV TOGET: Knut Inge Haugen avtalar med konfirmantane. Finne fram flagga og sette dei på plass, desse skal nyttast i kyrkja og i toget. ØYVIND TAKLO: HUSK FANA!

TRAFIKKRO V/BAUTAEN OG FRAMFOR TOGET (HA PÅ GUL REFLEKSVEST!): Øyvind Taklo.

UTSETTING OG INNTAKING AV FLAGG 17, MAI: Bernt Arve Hustad og Øyvind Taklo.

 

KOKING AV RJOMEGRAUT PÅ SKULEN:

KL. 11.00-13.00: Normann Dimmen, John Åge Solhaug, Ole Flatnes

KL. 13.00-15.00(START OPPRYDDING): Jørn Wille, Svein Ivar Holen, Stig Harald Myklebust, Vidar Stokke

SAL AV MAT PÅ KLUBBHUSET OG GYMSALEN: KL. : 10.30.-12.30(TILLAGING/MATSAL):Kolbrun Gunnarsdottir, Eve Holen, Unn Frøland, Synnøve Mo , Kim Volle og Monica Follestad

KL. : 12.30-14.30(MATSAL): Gunn Homberset, Frida Gillberg, Eli Janne Standal,Lisbeth Vatne Nielsen, Bishnu Maya Darjee og Kristine Godø

KL. : 13.30(RETT ETTER TOGET)-15.30(MATSAL):Siw Lillebø, Mathildur Valdimarsdottir, Goro Gransletten, Gry Valseth, Audun Moe, Silje Aune Tvergrov, Anne Aarskog.

KL. : 14.30-16.30(MATSAL): Hilde Elvestad, Sverre Hjelmeland, Anne Fride Gulbrandsen, Kay Are Urkegjerde, Gunnhild Hustadnes Myrhol, Åse-Lill Leknes Kvistad, Helen Flatnes.

KL. : 16.30-18.30(SAL/START OPPRYDDING): Lars Olav Tvergrov, Linda Stokke, Elisabeth Dimmen, Janne Solhaug og Marthe Boye-Olsen, Trond Holen

BRINGE MAT/KAFFE/SAFT FRÅ KLUBBHUSET TIL GYMSAL: kl. 14.00-16.00: Lars Vatne Nielsen og Anniken Gulbrandsen

TILSYN MED WC: 17- mai nemnda

BARNELEIKAR KL. 14.00-15.00:

 Wenche Strand og Ingvill Pedersen, Iselin Midtflå , Andrine Valseth og Ida Aanonsen

LAGE TIL GYMSALEN TIL FOLKEFEST kl 15.15. TA VEKK BORD OG SETTE FRAM STOLAR OG VÆRE BRANNVAKTER UNDER FESTEN: Kjell Otto Holen, Arild Årseth, Kennet Myrhol, Øyvind Taklo.

BILLETTSAL PÅ FOLKEFESTEN: Monica Andersen og Kjell Otto Holen

(Pris 50, born t.o.m. 10 kl gratis).

SPELE PÅ FOLKEFESTEN: Janine Berg

OPPRYDDING/SETTE PÅ PLASS/VASKE KL 18.00: Per Ove Flatnes, Tobias Aarskog, Arnar Holen, Stig Elvestad, Øystein Bjarte Mo, Per Ove Follestad, Joakim Mo, Gaute Lehne, Vegard Lillebø.

KAKELISTE: LEVERAST PÅ KLUBBHUSET FRÅ KL 10.30.

Anne

Aarskog

Goro

Gransletten

Gunnhild H

Myrhol

Lisbeth 

Aklestad

Anne

Gulbrandsen

Lisbeth Vatne

Nielsen

Monica

Andersen

Kolbrun

Gunnarsdottir

Hege

Pedersen

Marthe

Boye-Olsen

Eve M

Holen

Tonje

Rem

Anette

Dagfrinrud

Therese

Holen

Janne

Solhaug

Bishnu Maya

Darjee

Irene O

Ville

Eli Janne

Standal

Elisabeth

Dimmen

Gunn

Homberset

Linda

Stokke

Hilde

Elvestad

Sølvi Viddal

Hustadnes

Dalana-Michelle

Storebø

Per Ove

Flatnes

Oddhild

Kalvatn

Wenche

Strand

Ingvil

Flatnes

Åse-Lill Leknes

Kvistad

Inger Lise

Strand

Helen

Flatnes

Siw

Lillebø

Silje A

Tvergrov

Monica

Follestad

Heidi

Midtflå

Kay Are

Urkegjerde

Frida

Gilberg

Synnøve

Mo

Matthildur

Valdimirsdottir

Kristine

Godø

Karianne

Myklebust

Gry N

Valseth

Ber om at desse lager stor skuffekake

Unn

Frøland

Anniken

Guldbrandsen

Ingvill

Pedersen

Hugs å hent kakefatet ditt på klubbhuset!

Hugs å merke glutenfrie kaker!

Vi håper at alle kan vere med å lage ein koseleg 17-Mai på Sæbø

På førehand tusen takk for hjelpa!

Arr: Klassekontaktene Sæbø skule