Det blir tradisjonen tru Marknad på Ungdomshuset på Bjørke

Søndag den 18 mars kl 13 til17

Det blir monge aktiviteter som luftgever,pilkast ,ballkast mm

Tombola og utlodding

Open kafe der du kan kjøpe varme mat,kaffi og mykje anna godt

Velkommen

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag