BASAR

Laurdag 17. mars held Helselaget Basar på grendahuset kl 15.00

Så ta turen og støtt arbeidet  som vi gjer for bygda vår.

Grønnlandsdamene kjem og underheld oss med bilder og forteller om turen sin over Grønnland, så har du ikkje hørt det før eller ønsker å høre det igjen så kom og vær med.

Kaffi og gode kaker kan du få kjøpe, samt tombolalodd, årar og lodd på bok. Vi har fått masse fine gevinstar for både store og små.

Vi ønsker oss også nye passive medlemmer

For å melde deg inn går du inn på nettsida til nasjonalforeningen for folkehelsen eller tek kontakt med en av oss i styret. Medlemsskapet kostar 350 kr pr medlem i året.

Helselaget bidreg med mykje positivt i bygda vår. Vi samarbeider med trimgruppa om Rampemarsj, lager til basar en gong i året, steller i stand kafe for dei som bur på aldersheimen, gir babypakkar til nyfødte i bygda, blomsterhelsing til nyinnflytta/nyetablerte og blomster til alle over 80 år som bur heime  og har årsmøte med aktuelle tema. Samt støtter diverse søknader med et pengebeløp som går tilgode for bygda vår. Så vi treng deg også . 

Karianne Myklebust

- skrivar-