Ei gruppe med kjekke damer kom å danse internasjonal folkedans til oss ein kveld.

DSC02490

Fengande dans i flotte folkedrakter.

DSC02492

Alle kosa seg i dei fengande rytmene.

DSC02494

Det trippa i føtene i takt med musikken på alle som var tilstades.

Minnenes melodi.

DSC02500

Kjekk trio i sofaen klar til komsert, Ragna, Karl og Astrid.

DSC02502

Nokre fekk danse til den svingande musikken.

DSC02508

Mary, Karoline og Eldbjørg, syng med på dei kjende melodiane.

DSC02509

Sigrunn, Sigmund, Arne og Mari Helen koste seg på konsert.

DSC02510

Tordis, Karoline, Karen, Agnes og Liv syntest det var flott musikk.

Besøk frå Hagestova i Ørsta.

DSC02379

Liv og Borgny kjenner kvarandre frå tidlegare og det var triveleg å møtast.

DSC02381

Agnes sette stor pris på det trivelege besøket.

DSC02383

Sverre koste seg på besøk i lag med vaktmeisteren som var sjåfør.

DSC02384

Lærling og sjøfør var med på sangstunda, sporty!

DSC02386

Else, Synnøve og Mary song med på allsongen.

DSC02387

Sølvi og Ruth.

DSC02388

Marianne og Bodil spelte gitar og song.

DSC02393

Song og musikk sette alle pris på, ei triveleg stund. Gudny og Astrid i sofaen.

DSC02397

Takk for ei triveleg stund, Borgny og Josephine.

DSC02395

Astrid, Kjersti og Liv, gode vener det er kjekt å sjå att.

Dette må vi gjere oftare.

DSC02516

Vi avsluttar med eit glimt av kunsten vår som har fått plass i trappegangen.