OPEN DAG.

Kjære slekningar og vener til bebuarar ved Hjørundfjordheimen.

Vi har den glede av å innby dykk til OPEN DAG ved Hjørundfjordheimen fredag 10 november frå kl 1300.

Vi held på tradisjonen og ynskjer at bygdefolk,  slekt og vener skal bli betre kjende med institusjonen, bebuarane og oss som arbeider her.

Program frå kl 1300.

Informasjon frå "huset"!

-Verbale innslag ved Linda Eiken, Therese Mo Øye og Miranda Myrseth Tryggeset, fortel om turen over Grønnland. Nansenrute 2017.

Musikalske innslag ved Leif A. Øye og Hallvard Urke.

-Andre innslag!

-Basar

-Salgsutstilling

Sal av Rjomegraut, kaffi og kaker frå kl 1200.

Lotteri!

Trekking ca kl 1530.

Vi Ynskjer VEL MØTT!

Husk også :

-Julaftan, har vi gang rundt treet ca kl 1530,

her er pårørande velkomne til å ta del.

- Julefest i romjule, fredag 29 desember.