Desse har vunne på lotteriet til Hjørundfjord kulturvernlag.

  1. premien, måleri av Sigmund Årseth, vunne av Aud Standal Digernes
  2. premien, fotografi av Ståle Aklestad, vunne av Ludvik Flåskjer
  3. premien, måleri av Nils Taklo, vunne av Linda Gjøsdal Stavset
  4. premien, naturfotografi av Håvard Myklebust, vunne av Olav Urke
     Ekstralodd.
     
     1. Overnatting for to på Hotel Union, Øye, vunne av Richard Hill
     2. Gåvekort frå Rekkedal Gjestehus, vunne av Vilhelm Storebø.
Rett trekning.
Arne Lied, Jørund Aklestad, Eldbjørg Tvergrov og Synnøve Hill