Korpsa starta eit samarbeid våren 2017 med tanke på å arrangere ein flott konsert med mykje trøkk og speleglede! Vi har hatt èi øvingshelg og fleire fellesøvingar. Det har vore utruleg kjekt! No gledar vi oss til å få vise fram kva vi har fått til:) Det ligg mykje arbeid bak, og det har vore veldig kjekt å spele saman som eit så stort korps. Det vert presentert musikk frå film- og musikalverda med drilloppvisning. Vi garanterer ein flott konsert! :) Håpar vi sjåast! :)