Fjellbingo.

Husk at det er viktig å prioritere ei rekkje i gongen slik at du kan ha vinnarsjangse sjølv om du ikkje fyller brettet

Dette gjeld både for born og vaksne.

Ellers håper vi at med eit enklare brett for barn vil det vere lettare å motivere til tur for småbornsfamiliane.

Dei som alle kan levere så mange brett som du greier til fristen går ut den 15 oktober.

Husk å skrive deg i boka på turmålet, med nummer.

God tur!