11:00 Familiegudstjeneste i kyrkja

         ved Sokneprest Espen Aarseth

 

11:30 Matsalet startar på klubbhuset og skulen

 

12:30 Markering ved Bautaen

          Elevar frå 6. og 7. klasse

          Generasjonskorpset spelar:

          Før opplesing: Ja, vi elsker

          Etter opplesing: Fagert er landet

 

12:50 Oppstilling av 17. mai tog

           Toget stiller i denne rekkefølgja:

            1. Flaggborg - konfirmantane

            2. Sæbø skule

            3. Generasjonskorpset

            4. Sæbø barnehage

            5. Lag og organisasjonar

 

13:00 17. mai toget startar

 

 14:00 Leikar på skuleplassen

15:30 Folkefest i Gymsalen

         - Festleiare: Matias Opsal Ville

                            Sølve Rem Haugen

         - Allsong: Ja, vi elsker

         - Musikk ved Generasjonskorpset

         - Dikt ved 1. klasse

         - Song ved 2.- 5. klasse

         - Bendik og Årolilja ved 6. - 7. klasse

          - Tale for Dagen ved Synnøve Rekkedal Hill

          - Song ved 8. klasse

          - Dans ved 8. klasse

          - Allsong: Gud signe vårt dyre fedreland

          - Ungdomstale ved Karoline Dimmen og  Tor Eivind Follestad

          - Debut ved Hjørundfjord Mannskor

          - Allsong: Mellom bakkar og berg

 

18:00 Matsalet sluttar på klubbhuset og skulen