I påska er det mykje aktivitet på Sæbø og mange set pris på å kunne kjøpe ferdig middag desse dagane. 

I den koselege kjellarstova på bedehuset samlast mange for å ete og slå av ein prat med kjende.  

Ball

Om det ikkje passar med middag vil det og verte sal av kaffi og kaker.

Vi held ope kl. 13.00 - 17.00, med atterhald om at vi kan verte utselde for mat.

Velkomne!