Etter synfaring på Sæbønesvegen saman med Samfunnsutvalet i Ørsta kommune, vart det bestemt at Sæbø grendalag skal invitere til ope møte vedr. ferdigstilling av vegen. Ørsta kommune stiller med representantar frå administrasjon og politiske utval og vil informere om prosessen for å bli ferdig med vegen.

Vi håper på stort oppmøte og engasjement! Velkomne til alle.