Stumfilm på Sæbø? Det må vere noko sære greier?! Nokon er sikkert skeptiske, men som Frank Zappa ein gong sa: Sinnet ditt er som ein fallskjerm, det virkar ikkje om det ikkje er ope.

Vi i Hjørundfjord Filmteater vil faktisk seie at dette blir ein svært folkeleg framsyning. Charlie Chaplin er ein av dei aller mest ikoniske personane frå heile 1900-talet. Eit umiskjennleg symbol på bittersøt komikk og den lille mannen sin kamp mot overmakta.

The Kid, eller Småen som den vert kalla på norsk, er hans første langfilm, dog den varer berre omlag ein time. Historia er inspirert av Chaplin selv, og oppveksten hans i fattige kår i London på slutten av 1800-talet. Samspelet med guten, som han noko ufrivillig må bli reservepappa for, står framleis som noko av det beste som er vist på film.

Musikken vil vere forskjellig melodiøs jazzmusikk frå stumfilmalderen, det vil seie 20 og 30-talet, på piano og saksofon.  

Filmen visast på Fastelavenssøndag, og vi lager sjølvsagt til med sal av bollar og saft, i tillegg til popcorn då sjølvsagt!


the kidddddddd