Nye vedtekter til ny organisjon er utarbeidd.

Arbeidsgruppa som vart valdt for å leggja fram nye vedteker, vart valt på representanskapsmøter 15.06.2016.

I gruppa er Arne Lied, Åse Lill Leknes Kvistad og Oddhild Kalvatn frå eigarane. Frå styret Silje Solhaug og Rune Mo. Denne gruppa har arbeidt med korrigeringar og språkvask og retting av liste over B-part eigarar. Dei har brukt eksterne for å ta siste rettingar i språket.

For at vedtektene skal verta godkjende ettter dagens vedteker, må årsmøtet ha 2/3 fleital. Det er viktig at alle kan møte med sine representantar til møtet og eller styret får skrifteleg fullmakt frå dei som ikkje kan møte. Det er heilt avgjerande at vi får 2/3 fleirtal for godkjenning og å leggja dei fram for årsmøtet som er på same dag.

Grendahuset er eigd av parter frå lag og organisjonar.

I samband med representantskapsmøte og årsmøtet onsdag 14.desember kl.17.30 treng vi liste over kven som møter frå dei einskilde laga/eigarar. Vi ber om at alle sender liste over dei som møter. Talet for dei einskilde laga ligg i tabellen lenger nede.

BFUL 5 partar
Hjørundfjord Bondelag 5 partar
Sæbø Idrettslag 5 partar
Ørsta Røde Kors 5 partar
Sæbø Skulekorps Generasjonskorpset 3 partar
Bondalen Helselag 2 partar
Bondalskoret 1 partar
Bondalen Elveeigarlag BA 1 partar
Hjørundfjord Kulturvernlag 1 partar
Hjørundfjord Sogelag partar 1
Speidarane BKUL 1 partar
Bondalen Storvald 1 partar


B-part eigarane 5  partar
Arne Lied Personlig vara: Unni Strandman
Marion Mo Personlig vara: Marit Skaar
Kjell Frøland Personlig vara: Irene Osvoll
Øystein Mo Personlig vara: Lars Petter Strandmann
Ivar Svein Mo Personlig vara: Gunnar Stokke

Epost for svar: styret@grendahuset.no