Kven blir "Årets Bondaling 2015"?

Kven tenkjer DU skal kårast til "Årets Bondaling 2016"?

Kvart år deler BFUL ut prisen "Årets Bondaling" til ein person som har merka seg ut i positiv retning for folket i bondalen og Hjørundfjord.

Prisen vert delt ut på 3.dagsfesten på Grendahuset i romjula.

Dei siste 16 åra har desse fått denne heiderstittelen:

Årets bondaling gjennom tidene

2000

Jarle Walseth

2001

Jon Arne Årseth

2002

Besøktenesta i Røde Kors

2003

Bjarne og Margrethe Rekkedal

2004

Kari Riise og Alvhild Ville

2005

Bernt Arve Hustad

2006

Ivar Svein Mo

2007

Knut Hustad

2008

Mari Anne Bjørdal

2009

Ann Helene Urkegjerde og Ingvild Åmbakk

2010

Rune Mo

2011

Kanutte og Dagfinn Strand

2012

Bodil Skare

2013

Inge Aarset

2014

Gunnar Stokke

2015

Aanon Aanonsen

2016

 

Du kan sende framlegg, med ei kort grunngjeving for kvifor nettopp denne personen fortener å verte årets Bondaling 2016 til vår epostadresse bondalenfrilynde@gmail.com eller ta kontakt med leiar Åse-Lill Leknes Kvistad.