Turmarsj på Elverampa tursti.

Påmelding frå kl 1500.

Du går så langt eller kort du sjølv vil.

Sosial ykt etterpå med kaffi og matsalg.

Det vert trekt premiar på startnummer.

Loddsalg og trekking av gevinstar.

Du kan kjøpe lodd i bøkene på butikkane i sentrum.

Pengane går til vedlikehald og opprusting av Elverampa.

Vel Møtt!

Helsing Bondalen helselag og Trimgruppa i S.I.L.