Det blir kulturminnetur rundt Bjørke laurdag kl 12 . Kjell Bjørke vil vere kjentmann og vil fortelle om den nye historie og om hus og folk til den eldre tid og vikingfunn
Ungdomlaget laga til ei kulturminnløype i 2009.og vi vil prøve å få med alt som høyrer il den.og so klart funn av teng frå vikingtida på Bjørke
Vi prøver å vere ferdige kl 15 slik dei som skal vere med bygdakvelden om kvelden skal få tgode id til klebytte.
Du finn og kulturminnløypa under mrfylke.no/Morotur/Turar/Kulturminneloeypa-paa-Bjoerke. Det blir mulighet å kjøpe boka Indre Hjørundfjords Forhistorie.