Vi har etterkvart vorte heilt avhengig av støtta vi får frå flaskeinnsamlingane. Vi har rekningar som må betalast og treng all støtte vi kan få. Pengane går til utstyr, turneringar og andre utgifter som fyl med å drive ei handballgruppe.

Vi takka for all støtte vi har fått tidligare, og voner at det verte mykje flasker å få denne gongen også :-)

Med vennleg helsing,

Styret i Sæbø Handball