Eg har sikkert ikkje fått med meg alt, men her er eit godt utval av grasrotmottakarar i Hjørundfjord. Kjenner du til fleire er det berre å føre dei opp i kommentarfeltet.

Om du vil støtte fleire lag kan du bytte mottakar etter ei periode.

Og tala talar for seg. Ver ei god støtte for lokalsamfunnet du og!

https://www.norsk-tipping.no/artikler/har-du-blitt-grasrotgiver

BJØRKE IDRETTSLAG

Org.nr: 911 943 557
Bjørke
6190 BJØRKE

Antall spillere: 6

Generert hittil i år: 710,12

BONDALEN FRILYNDE UNGDOMSLAG

Org.nr: 997 508 386
Grendahuset
6165 SÆBØ

Antall spillere: 3

Generert hittil i år: 410,50

BONDALEN HELSELAG

Org.nr: 993 605 883
6165 SÆBØ

Antall spillere: 16

Generert hittil i år: 1 862,25

 

HJØRUNDFJORD KULTURVERNLAG

Org.nr: 988 359 130
6165 SÆBØ

Antall spillere: 7

Generert hittil i år: 1 244,84

 

SAKSA TURSTIFOREINING

Org.nr: 915 279 961
c/o Bente Iren Åmbakk
6154 ØRSTA

Antall spillere: 9

Generert hittil i år: 396,35

SÆBØ GRENDALAG

Org.nr: 911 834 189
v/ Øyvind Taklo
6165 SÆBØ

Antall spillere: 0

Generert hittil i år: 0

 

SÆBØ IDRETTSLAG

Org.nr: 975 577 643
6165 SÆBØ

Antall spillere: 124

Generert hittil i år: 39 541,50

 

SÆBØ SKULEKORPS

Org.nr: 981 176 278
c/o Oddhild Kalvatn
6165 SÆBØ

Antall spillere: 17

Generert hittil i år: 3 361,40

 

URKE GRENDALAG

Org.nr: 994 942 050
Urke
6196 NORANGSFJORDEN

Antall spillere: 34

Generert hittil i år: 8 989,84

 

 URKE SMÅBÅTLAG

Org.nr: 994 503 375
Urkegjerde
6196 NORANGSFJORDEN

Antall spillere: 21

Generert hittil i år: 7 782,76

 

VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKUL

Org.nr: 971 529 520
Kyrkjegata 73
6150 ØRSTA

Antall spillere: 61

Generert hittil i år: 30 536,32

 

ØRSTA RØDE KORS

Org.nr: 833 746 782
Strandgata 21
6150 ØRSTA

Antall spillere: 432

Generert hittil i år: 87 832,53