Ein flott rundtur.

IMG_9464

På Heimsteholen var det få men driftige kjelle som møtte til tur, Irene og Monica.

IMG_9465

Mauren arbeidar trottigt med sitt.

IMG_9470

Oppover mot Årskogstøylen gjekk det fort.

IMG_9471

Frå "ungdomskilden" kan ein drikke seg utyste.

IMG_9474

Frå Aklesstadråsa kom Bodil på.

IMG_9476

Vi kosa oss i det flotte haustvèret.

IMG_9477

Sjå hjertet på steinen, (mot høgre).

IMG_9478

Årskogstøylen, skriving i boka og litt pause.

IMG_9480

Vi sette kursen mot Holekonevatnet.

IMG_9482

Elva ned dei mektige berga, du ser til toppen av Grøtdalstinden ovanfor.

IMG_9483

Lite vatn i vatnet.

IMG_9485

Over kanten dukka sjølvaste "Holekona" opp eller var det huldra?

IMG_9487

Nei, det var Gerd Sofie som slo seg med vidare.

IMG_9489

Råsa vidare mot Svarthammaren.

Bak ser du Holekonevatnet.

IMG_9490

Oppover Grøtdalen ser vi mykje å prate om.

IMG_9492

Her ser vi fjorden, og utsikta vert fantastisk.

IMG_9495

Fellesbilde ved Svarthammaren, Monica, Irene, Bodil og Gerd Sofie.

IMG_9497

Eit lite egg?

IMG_9498

Etter pause og prat var det på tide å kome segnedover, no skymdest det raskt.

IMG_9499

Holesetra med endå ei  bok som skal skrivast i.

IMG_9501

"Sæbø by night"

IMG_9491

Med dette utsiktsbildet frå Svarthammaren takkar vi for laget denne måndagen.

No er det fire korte turar att, neste måndagstur er Olavshola.

Kan vere lurt å ha haudelykta på lur i lomma.

Husk søndag er det  turmarsj langs elverampa tursti kl 1500.

Vel møtt!