11:00 Familiegudsteneste i kyrkja
ved diakon Knut Stave

11:30 Matsalet startar på klubbhuset og skulen

12:30 Markering ved Bautaen
Generasjonskorpset spelar før opplesning: Ja vi elsker
Elevar frå 6. og 7. klasse les
Etter opplesning:Fagert er landet


13:00 17. mai toget startar

14: 00 Leikar på idrettsplassen

16:00 Folkefest i gymsalen
-Festleiarar: Amalie Aklestad og Thea-Karoline Valseth
-Allsong: No livnar det i lundar
-2.- 5.klasse 17.mai-potpurri
-2.- 5.klasse Det går eit festtog gjennom landet
-Tale for dagen ved Tommy Riise Olsen
-Allsong: Gud signe vårt dyre fedreland
- 1. klasse - Dans
- Song ved Amalie Aklestad

 -Ungdomstale ved 9. klasse
-Musikk ved Generasjonskorpset
-Allsong med Generasjonskorpset: Ja vi elsker

18.30 Matsalet stengjer

På hotell Sagafjord har dei fin 17. mai buffet, ta kontakt med dei for bordbestilling.