17. MAI PÅ SÆBØ 2016 – ARBEIDSLISTE

DERSOM DET ER HEILT UMOGLEG FOR NOKON Å TA VAKTA SI, MÅ DEI SJØLVE ORDNE MED BYTTING!

Ved endringar, gi beskjed til Øivind Midtflå (mob: 92088252).

ANSVARLEGE/ORG. PROGRAM PÅ BAUTAEN: Eve Holen og
ANSVARLEGE/ORG. PROGRAM PÅ FOLKEFESTEN: Jan Ole Valseth, Eli Janne Standal og Synnøve Mo

MAT/INNKJØP: Eve Holen og Kolbrun Gunnarsdottir

VEKSLEPENGGAR/REKNESKAP: Siw Lillebø og Kolbrun Gunnarsdottir

LYD/TEKNIKK: Aanon Aanonsen

OPPSTILLING AV TOGET/ORG.FANEN/PASSE PÅ AT KLASSENE HELD PLASSEN SIN I
TOGET:
1. kl Siw Lillebø 2.kl:Øivind Midtflå 3.kl.Goro Gransletten 4.kl: Synnøve Mo, 5.kl.: Anne Aarskog, 6.kl: Eli Janne Standal, 7.
kl: Kolbrun Gunnarsdottir, 8. kl: Eve Myhre Holen, 9. kl Ingvil Flatnes 10 .kl: Jan Ole Valseth.

FLAGGBORG/OPPSTILLING AV TOGET: Ingvil Flatnes og Øyvind Taklo avtalar med konfirmantane. Finne fram flagga og sette dei på plass, desse skal nyttast i kyrka og i toget.

ØYVIND TAKLO: HUSK FANA!

TRAFIKKRO V/BAUTAEN OG FRAMFOR TOGET(HA PÅ GUL REFLEKSVEST!): Øivind Midtflå.

UTSETTING OG INNTAKING AV FLAGG 17, MAI: Bernt Arve Hustad og Øyvind Taklo.

16.MAI OPPMØTE OPPMØTE PÅ SKULEN KL 16:00:

KØYRING AV BENKAR FRÅ GRENDAHUSET 16 Mai og tilbake 17/18 mai+ EVT. HJELPE TIL MED STOLAR OG BORD
O.L.:
Kjell Otto Holen, Per Ove Follestad og Jan Gunnar Aklestad.

PYNTING AV SÆBØ, VED SKULEN, SETTE FRAM STOLAR OG BORD.
FINNE BJØRK TIL PYNTING OG RYDDE VEKK BJØRKA 17. MAI:
Hallvard Mo, Johnny Flatnes, Lars Johan Sæbønes, Jon Åge Solhaug, Lars Olav Tvergrov, Arild Årseth, Steffen Myklebust

TILLAGING AV KLUBBHUSET, SKULEN, SCENA OG LAGE MAT: Siw Lillebø, Øivind Midtflå,Goro Gransletten, Synnøve Mo, Anne Aarskog, Eli Janne Standal,  Kolbrun Gunnarsdottir, Eve Myhre Holen, Ingvil Flatnes, Roy Lillebø, Øystein Bjarte Mo, Irene Ville, Hanne M. Aklestad og Ingrid E. Aklestad

LAGE SEMULEGRYNSJAMNING TIL RJOMEGRAUTEN: Marianne Nyland Holen

17.MAI:

KOKING AV RJOMEGRAUT PÅ SKULEN:

KL. 11.00-13.00: Jørund Mo, Normann Dimmen, Jørn Wille, Vidar Stokke.

KL. 13.00-15.00(START OPPRYDDING): Jan Rune Ville, Torbjørn Riise, Svein Ivar Holen, Kenneth Myrhol.SAL AV MAT PÅ KLUBBHUSET OG GYMSALEN:

KL. : 10.30.-12.30(TILLAGING/MATSAL): Gry Valseth, Monika Eikrem, On Sankanya, Gunnhild H. Myrhol, Arve Rødvik, Kristine Godø, Gerd Sofie Langvatn.

KL. : 12.30-14.30(MATSAL): Gunn Homberset, Kari Stokke, Knut Inge Haugen, Per Gunnar Heggen.

KL. : 13.30(RETT ETTER TOGET)-15.30(MATSAL): Therese Lystad Holen, Odd Rune Walseth, Tonje Rem, Lisbeth Aklestad, Audun Moe, Janne Solhaug, Monica Andersen

KL. : 14.30-16.30(MATSAL): Hilde Elvestad, Frøydis S. Ville, Alf Terje Aklestad, Anne Fride Gulbrandsen, Matthildur Valdimarsdottir, Helen Flatnes.

KL. : 16.30-18.30(SAL/START OPPRYDDING): Ole Per Ville, Linda Stokke, Monica Follestad, Stig Harald Myklebust, Silje Aune Tvergrov, Lars Vatne Nielsen.

BRINGE MAT/KAFFE/SAFT FRÅ KLUBBHUSET TIL GYMSAL:

Kl. 14.00-16.00: Ingvild Åmbakk, Eirik Flatnes og Aslak Eikrem Riise

TILSYN MED WC:  Heidi Midtflå og Roy Lillebø

BARNELEIKAR KL. 14.00-15.00
UTSTYR):
Lisbeth Vatne Nielsen, Frida Gillberg, Sander Rem Haugen, Synne Walseth

BILLETTSAL PÅ FOLKEFESTEN: Synnøve Mo og Hege R. Pedersen

(Pris 50, born t.o.m. 10 kl gratis).

SPELE PÅ FOLKEFESTEN: Anette Dagfinrud

OPPRYDDING/SETTE PÅ PLASS/VASKE KL 18.00: :  Øivind Midtflå,Goro Gransletten, Synnøve Mo, Anne Aarskog, Eli Janne Standal, Eve Myhre Holen, Ingvil Flatnes,Per Ove Follestad, Odd Rune Walseth, Ole Flatnes, Per Ove Flatnes, Tobias Aarskog, Arnar Holen, Stig Elvestad, Øystein Bjarte Mo, Wenche Strand og Tom Andre Holen


KAKELISTE: LEVERAST PÅ KLUBBHUSET FRÅ KL 10.30.

Frida GIllberg, Lisbeth Vatne Nielsen, Wenche Strand, Gerd Sofie Langvatn, Hilde Elvestad, Gunnhild H. Myrhol, Frøydis S. Ville, Ingvild Åmbakk, Gunn Homberset, Alf Terje Aklestad, Kari Stokke, Monika Eikrem, Anne Aarskog, Siw Lillebø, Tonje Rem, Irene O Ville, Per Ove Flatnes, Ingvil Flatnes, Helen Flatnes, Janne Solhaug, Eve M. Holen, Monica Follestad, Elisabeth Dimmen, Hege Pedersen, Kolbrun Gunnarsdottir, Linda Stokke, Therese Holen, Anne Guldbrandsen, Gry N. Valseth, Monica Andersen, Silje Tvergrov, Kristine Godø, Jørn Wille, Ingvill Pedersen, Anette Dagfinrud, Eli Janne Standal, Lisbeth Aklestad, Goro Gransletten, Matthildur, Valdirmarsdottir, Heidi Midtflå, Synnøve Mo, Marianne Nyland Holen, On Sankanya.

                                     

                                     Hugs å merke glutenfrie kaker!

               Vi håper at alle kan vere med å lage ein koseleg 17-Mai på Sæbø

                                     På førehand tusen takk for hjelpa!


                                                              Arr: Klassekontaktene