I påska er det mange som vil ha fri frå matlaging, i alle fall om veret er strålande og ein kan bruke tida ute og i godt lag.

Skjærtorsdag, frå kl. 15.00 til 19.00 held bedehuset open kafe med sal av potetball med tilbehør. Med atterhald om at vi kan verte utseld.

Det vert og sal av kaffi og gode kaker.

Velkomne!