Ungdomslag har fått monge fine gjevinster frå folk og næringliv .
so her blir det mykje fint å vinne på tombola-lodd-Basarbok
Aktiviteter blir som vanlig-pilkast-ballkast mm og luftgeverskyting
Håper monge tek en tur til Bjørke og treff kjente og he det litt kjekt på huset
Kjøkken serverer som vanlig mykje godt.
Velkommen til alle
Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag.