"DEN LANGE TRAPPA"

HJØRUNDFJORDHEIMEN INVITER tYRSDAG 15 MARS

TIL EIN SOSIAL KVELD PÅ SÆBØ BEDEHUS.

Vi får besøk av Øystein Ørjasæter frå Molde.

I 2014 mottok han demensprisen til Nasjonalforeininga for folkehelsa.

Han vil starte samlinga med song og musikk.

Deretter vil han fortelje si historie om å leve med si demenssjuke kone.

"Den lange trappa"

er tittelen på temakvelden-

Demens er ein sjukdom som mange av osskjem i kontakt med,og det er viktigat ein er opne og formidlar kunnskap om temaet.Samlinga er open for alle.

Det vil verte enkel servering og utlodding.

Påmelding innan 12 mars til:

Ann Helene mob: 95054178

Haldis mob: 90014323

HJARTELEG VELKOMNE.