058

Raude "marihøner" dukka opp i sjøkanten nedom Hjørundfjordheimen.

059

Ut på tur!

Her må vi ut å sjekke forholda etterkvart.

061

Heile runda måtte vi for å sjå kva dei styrte med.

063

Knut, Solveig og Liv Grethe.

066

No må vi inn i varmen att.

067

068

069

070

071

073

Kletørk i epletrede, ja dette var arti å fylje med på.

Ekte turglede både for bebuarane på Hjørundfjordheimen og for deltakarane på High Campen.

Håper dei kjem att neste år.