Du kan og kjøpe boka ellers når laget har aktiviteter på Haukly. Vi kan og sende boka i posten til deg.

Kontakt Perry Bjørke tlf 70069291 

Vi sender og boka i posten til deg. Då får du tilsendt faktura og betaler i bank. Då koster boka 340kr.(post og embalasje)

Bestilling kan du då gjere på epost:
ungdom.haukly@gmail.com

Husk å gje opp fullt navn og postadresse.

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag