Hjørundfjordheimen inviterar til OPEN DAG fredag 6. november.

Program frå kl. 13.00:


Informasjon frå "huset",
Einar Saure fortel,
Musikkinnslag ved Magnus Skjerdal.

Basar og salsutstilling.

Sal av rjomegraut, kaffi og kaker frå kl. 12.00.
Lotteri, trekning ca. kl. 15.30.

Bygdefolk, slekt og vener er hjarteleg velkomne.