Kven blir "Årets Bondaling 2015"?

ingress_aarets_bondalingar_1

Kven tenkjer DU skal kårast til "Årets Bondaling 2015"?

Kvart år deler BFUL ut prisen "Årets Bondaling" til ein person som har merka seg ut i positiv retning for folket i Hjørundfjord.

Prisen vert delt ut på 3.dagsfesten på Grendahuset i romjula.

Dei siste 15 åra har desse fått denne heiderstittelen.

2000

Jarle Walseth

2001

Jon Arne Årseth

2002

Besøkstenesta i Røde Kors

2003

Bjarne og Margrethe Rekkedal

2004

Kari Riise og Alvhild Ville

2005

Bernt Arve Hustad

2006

Ivar Svein Mo

2007

Knut Hustad

2008

Mari Anne Bjørdal

2009

Ann Helene Urkegjerde og Ingvild Åmbakk

2010

Rune Mo

2011

Kanutte og Dagfinn Strand

2012

Bodil Skare

2013

Inge Aarset

2014

Gunnar Stokke

Du kan sende framlegg, med ei kort grunngjeving for kvifor nettopp denne personen fortener å verte Årets Bondaling 2015 til leiar i BFUL, Janne Solhaug.

E-postadresse: janne.aa.sol@hotmail.no  

(NB, legg merke til at adressa sluttar på .no, og ikkje .com)