I gudstenesta Helgemessesundag hadde soknepresten i Hjørundfjord med seg sine aller beste medarbeidarar, organist, tre konfirmantar, kyrkjetenar og diakon og konfirmantforeldre som hadde laga til kyrkjekaffi i kyrkja etter gudstenesta.

Sokneprest Epen Aarseth fekk til ei flott gudsteneste med dåp, sang og musikk og med presentasjon av det nye soknerådet og takk til det gamle.

Det-nye-Soknerådet-vart-presentert

F.v: Rune Asbjørn Mo, Normann Ove Dimmen, Lisbet Vatne Nielsen, Kari Asbjørg Riise, Ingunn Ranveig Boye-Olsen, Siw Bjørdal Lillebø,  Kjersti Elisabet Johnsen Riise og sokneprest Espen Aarseth

Det nye soknerådet 2015-2019
Lisbet Vatne Nielsen - Leiar
Regine Solberg Aklestad - Nestleiar
Kjersti Elisabet Johnsen Riise 
Normann Ove Dimmen
Ingunn Ranveig Boye-Olsen
Siw Bjørdal Lillebø

Vara:
Rune Asbjørn Mo
Svein Ivar Holen
Anne Fride Aasebø Guldbrandsen
Margrete Øye Fivelstad
Kari Asbjørg Riise

Representantar for Hjørundfjord sokneråd i Ørsta kyrkjeleg Fellesråd:
Normann Ove Dimmen
Siw Bjørdal Lillebø