I år arrangerar ungdomslaget diskotek for dei som går i barnehagen frå kl 14.30 - 16.00 og frå 1-4.klasse frå kl 16.30 - 18.30. 

Det vert kiosksal, masse musikk og diverse aktivitetar :)

Dette vert kjempekjekt!

Dersom nokon treng skyss til/frå ferga ta kontakt med Åse-Lill på tlf. 97 65 87 02.

Vel møtt!