Trening og aktivitetsnivået i bygda er stort, dette er positivt og helsefremjande. Vi må dermed prøve å tildele treningstider slik at flest mogleg får eit tilbod. Nokre er avhengig av å ha trening til bestemte tider pga trenar/ instruktør. Dermed er det fint om alle kan kome med fleire aktuelle treningstider i prioritert rekkjefølgje. Skriv i mailen kven som skal vere ansvarleg for timen og mailadresse og telefonnr.

Minner samstundes om at kontaktperson/ den som er ansvarleg for timen har ansvaret for at salen og utstyrsrommet er rydda og lyset i salen vert sløkt. Elles er det viktig å gi beskjed kva veker/mnd ein skal nytte treningstida, slik at ein ikkje møter låst dør eller dørene står opne utan at der er nokon.
Slik såg timeplanen ut forrige skuleår:

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

15.00

 

 

 

 

 

15.30

 

 

 

 

 

16.00

 

 

 

 

 

16.30

 

 

 

 

 

17.00

Fotball G-13 v/ Steffen

Barneidrett v/ Arnar (Lars)

Minihandball v/ Wenche

Barneidrett v/ Arnar

  

Småbarnstrim v/ Benedicte

17.30

Fotball G-13 v/ Steffen

Barneidrett

Minihandball

Barneidrett

Småbarnstrim

18.00

Fotball G-13 v/ Steffen

Barneidrett

Minihandball

Fotball G-13 v/ Steffen

 Småbarnstrim 

18.30

 

 

A-laget v/ Mats Riise 

Fotball G-13 v/ Steffen

A-laget v/Mats Riise
 

19.00

Zumba

Gubbetrim

v/ Rolf Egil Riise 

A-laget

Fotball G-13v/ Steffen

Alaget 

19.30

Zumba

Gubbetrim

v/Rolf Egil Riise 

A-laget

Fotball G-13  v/ Steffen

tlf 48085021

Alaget

20.00

Sirkeltrening v/ Frida

  Gubbetrim v/Rolf Egil Riise

 

Innebandyv/ trimgruppa

 

20.30

Sirkeltrening v/ Frida

Pialets v/ Therese Mo Øy

 

Innebandyv/ trimgruppa

 

 

21.00

Sirkeltrening v/ Frida

Pialets v/ Therese Mo Øy  

 

Innebandy
v/ trimgruppa

 

 

Røde Kors søndagane kl 20-22 v/ Linda Stokke

21.30

Sirkeltrening v/ Frida

Pialets v/ Therese Mo Øy

 

Innebandy v/ trimgruppa

 

 

22.00

 

 

 

 

 

Det er svært viktig at alle gruppene passar på å halde seg til dei tidene dei har fått tildelt. Trenar/ leiar for gruppene er personleg ansvarlege for at salen er rydda etter bruk, og klar til neste gruppe.  Alle dører skal latast att og lyset i salen må sløkkjast