I år - 2015 - 19. juli! :

Skårakjerringa 19.07.15

Ho er tynn og slank. Og vi er i dag komne fram til 19. juli! Fotoet er teke på så stor avstand at det er lurt å klikke på biletet for å sjå henne tett under skoddehavet..

Sommaren 2007:

Skårakjerringa 01.07.07

1. juli 2007 var ho temmeleg lik det ho var i år 19. juli.

Sommaren 2008:

Skårakjerringa 05.07.08

5. juli 2008 var ho prega av å ha blitt gammal - eller kanskje vi heller skal seie 8 mnd. på veg. 

Skårakjerringa kan ein tidleg sommar vise seg alt i siste dagane av mai, men kan, som i år, dryge til langt ut i juli før ho er særleg synleg.  Samanlikn fotoa over, så ser vi forskjellane vist i juli tre forskjellige år.

Men i år vil eg meine at ho er slank/tynn så seint som 19, juli, er heilt utanom ruta! Skal eg tippe 4 veker over tida?