Tanken er å vise eit levande sentrum, der vi vil selje kaffi/kaker og ha diverse aktivitetar. Det vert høve til å selje mat/handtverk og diverse. Det blir sett opp telt og det blir grilling om kvelden. Sommarfesten vil foregå både på dag- og kveldstid.

Ønskjer du å selje noko eller bidra på annen måte, ta kontakt med Sæbø Grendalag v/Øyvind Taklo, tlf. 477 59 789.

Vi vil kome med meir informasjon etter kvart.

Vi håper å få inn litt pengar til det neste store prosjektet vårt, som er toalett i Kapteinkvia.

Sæbø Grendalag