Hjørundfjorddagane 2015

Takk til

artistar, utstillarar, sponsorar, dugnadsfolk, publikum,

programleiarar og alle som var med å gjere Hjørundfjorddagane vellukka.

INGEN JOBB ER FOR LITEN OG INGEN JOBB ER FOR STOR.

Vi treng alle.

Sæbø Idrettslag –Nemnda for Hjørundfjorddagane