Sæbø bedehus innviterer til song- og musikk- kveld . Ørsta frikyrkjekor og Hjørundfjordkvintetten vil halde eit flott program som er virkelig verdt og høyre på. Vår eigen prest Espen Aarset vil halde ei andakt .

Dette er eit arangemang vi har hatt i fleire år og mange sett pris på. Etter programmet er det mat og kaffi ,vi kan reklamere med monge gode smørbrød og kaker av beste kvalitet:)