11:00 Familiegudstjeneste i kyrkja

           ved sokneprest Espen Aarseth

11:30 Matsalet startar på klubbhuset og     skulen

12:30 Markering ved Bautaen

           Elevar frå 6. og 7. klasse

           Generasjonskorpset spelar:

           Før opplesing: Ja, vi elsker

           Etter opplesing: Fagert er landet

12:50 Oppstilling av 17. mai tog

Toget stiller i denne rekkefølgja:

 1. Flaggborg - konfirmantane

 2. Sæbø skule

 3. Generasjonskorpset

 4. Sæbø barnehage

 5. Lag og organisasjonar

13:00 17. mai toget startar

14:00 Leikar på idrettsplassen

16:00 Folkefest i gymsalen

 - Festleiarar: Lisa Follestad, Ingeborg

   Holen og Otilie Klokk.

 - Allsong: No livnar det i lundar

 - Song og dans: 1.-2. klasse

 - Song og dikt: 3.-4.klasse

 - Tale for dagen ved Lars Vatne Nielsen

- Allsong: Gud signe vårt dyre fedreland

- Song: 5. –6. klasse

- Ungdomstalen av 9. klasse

- Musikk ved Generasjonskorpset

- Allsong med Generasjonskorpset:

   Ja, vi elsker

 18:00 Matsalet sluttar på klubbhuset og skulen