Nilsbuda sel lokalprodusert kunst og handverk frå 50 leverandørar. Nokre er gjengangerar, andre er heilt nye.

Vi trur vi kan påstå at du ingen stad i vårt distrikt finn eit så stort utval handarbeid samla under eitt tak.

På Nilsbuda finn du flotte produkt som er kjekke å gi vekk i gåver (julegåvehandel er mykje kjekkare i juni enn i desember, berre prøv), ting du har god bruk for og saker du ikkje treng, men rett og slett berre MÅ ha.

I mai staratar arbeidet med å ta imot produkt frå leverandørane og det er like spennande kvart år å sjå kva som kjem inn. 

  Førebuingar2

Varer skal registrerast, prisast og plasserast. Dugnadsarbeid frå ein flittig gjeng.

 

Førebuingar

 

Naturlege såper

 112

 Fargerik keramikk                                               Barneklede      

113                         138

 Ullbukser til barn

178

Gode ullestar

184

 

 Saudene har flokka seg

211

Bilder063

 

Postkort                                                  Stort mangfald 

144                    159

Små gåveesker... og mykje, mykje meir.

150

 

Det gode liv på Sæbø :

 

Sveler og kaffi

 

På Nilsbuda får du og kjøpt nysteikte sveler og kaffi.

Ope kl. 11.00 - 16.00 laurdagar og søndagar i juni og august og kvar dag i juli.

Nilsbuda har og si eiga side på Facebook

https://www.facebook.com/Nilsbuda?ref_type=bookmark

160


Velkomne innom!