Mandag 20 april inviterer Ørsta Kommune og utbyggjarar til eit orienteringsmøte om prosjektet Sæbø Brygge. 

Området rundt "Stormøllen"/skysskaia er i ferd med å verte omregulert til bustader, og det er dei reviderte planane som vil verte presentert og drøfta. 

Alle interesserte er invitert til møtet, som er på Klubbhuset på Sæbø kl. 1900.