Vanlege årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må leverast skriftleg til styret v/ Oddhild Kalvatn innan tysdag 30. august. 

Korpset vil ha vanleg øving frå kl. 19.00 - 19.45, så den som vil kan kome og høyre på :)

Det vert lett serving :) 

Vel møtt !