Vi er heldige vi i Bondalen/ Hjørundfjorden som har eit slikt rikt aktivitetstilbod i bygda. Aktivitetskalenderen her på hjorundfjord.no er stort sett lang og innhaldsrik, dette takka vere mange ildsjeler som ynskjer å skape aktivitet.

Dei fleste grupper/ lag i bygda har no halde årsmøter og det har vore litt endringar i dei ulike styra. Nokre går av, nye kjem til og nokren skiftar oppgåver og verv. Men vi manglar ein leiar i Sæbø idrettslag, valnemnda har vore i kontakt med mange, men ingen ynskjer å ta på seg dette vervet. For at aktiviteten i idrettslaget skal halde fram MÅ laget ha ein leiar. Interesserte kan ta kontakt med Hilde Sæbønes, Einar Tvergrov og Øystein Mo som sit i valnemnda. Det hastar med å få ein ny leiar på plass og halde omframt årsmøte.
logo

Fotballgruppa
Leiar/skrivar Elisabeth Årseth Dimmen
Kasserar Siw Bjørdal Lillebø
Styremedlem Linda Stokke
Styremedlem Frøydis Skår Ville
Styremedlem Linda Stokke
Styremedlem Emile van Embden
Sportsleg leiar Alexander Riise Olsen

Valnemnd: Normann Dimmen og Øyvind Taklo

Handballgruppa
Leiar Aanon Aanonsen
Kasserar/nestleiar Tobias Aarskog
Skrivar Marianne Nyland Holen
Hallansvarleg Wenche Strand
Styremedlem Jan Rune Ville
Vara Janine Berg

Valnemnd: Øyvind Midtflå og Lasse Sæbønes

Trimgruppa
Leiar Bodil Skare
Nestleiar Linda Røssevold
Skrivar Haldis Fiskå Mo
Kasserar Hilde Sæbønes
Styremedlem Monica Follestad


Barneidrette/ idrettskule

Leiar Arnar Holen
Skrivar Gunhild Hustadnes Myrhol
Kasserar Trine Bjørke
Styremedlem Synnøve Mo
Styremedlem Steffen Myklesbust
Styremedlem Lisbeth Vatne Nielsen


Sæbø IL hovudlaget

Leiar:
Nestleiar: Trond Holen
Skrivar: Matthildur Valdimarsdotttir
Kasserar: Tonje Rem
Styremedlem: Bernt Arve Hustad
Handball: Aanon Aanonsen
Fotball: Elisabeth Årseth Dimmen
Trim: Bodil Skare
Barneidrett: Arnar Holen

1.vara: Stian Holen
2.vara: Åse-Lill Leknes

 

Materialforvaltar        Kari Riise

Bussnemnd                 Jan Gunnar Aklestad og Per Gunnar Heggen

Revisorar                    Knut Inge Haugen og Øyvind Midtflå

Banenemnd                Øyvind Wille, Bernt Arve Hustad, Kjell Frøland, Rolf Egil Riise, Oddvar Olsen og Øyvind Taklo.

 

Representantar til årsmøtet i Bondalen Grendahus:

Ingvild Aambakk, Kjell Arne Urkegjerde, Rune Sæbønes, Hilde Sæbønes og Øyvind Taklo.

Vara:Gerd Sofie Langvatn og Frøydis Skår Ville

Valnemnd: Einar Tvergrov, Øystein Mo og Jan Ole Valseth