Helselagsbasar søndag 8.mars kl kl.15.00 på Bondalen Grendahus.

Karoline Dimmen og Thea Flatnes syng.

Rune Sæbønes fortel og viser bilder frå turen han har hatt over Atlanterhavet.

Støtt opp om arbeidet som vi gjer i Bondalen Helselag. Mange flotte gevinster. Åresalg, tombola og lodd på bok. Høve til å kjøpe seg ein kaffi og ei god kake. Og å slå av ein god prat.

Velmøtt!!

leiar