Kyrkjetenar:

Arbeidsoppgåver:

* Medverknad i kyrkjelege handlingar som gudstenester, vigsler, gravferder, samt ved andre arrangement i kyrkja.

* Reinhald, samt bygnadsmessig/generelt vedlikehald av kyrkjer/kyrkjegard

* Samarbeid med dei andre kyrkjetenarane i kommunen

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskaper for stillinga:

* Relevant utdanning eller yrkeserfaring

* Evne til å kunne arbeide sjølvstendig

* Evne til å kunne kommunisere godt med pårørande og andre brukarar av kyrkja  og kyrkjegarden.

* Fleksibilitet, gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

* Krav om medlemskap i den norske kyrkja

* Personlege eigenskapar vert vektlagt

Tilsetjing og arbeidsvilkår i samsvar med tariffavtalar og gjeldande regelverk.

Løn etter KA sin hovedtariffavtale, stillingskode 5137

Pensjonsordning i KLP

Ved tilsetjing må det kunne leggjast fram politiattest

For meir opplysningar kontakt kyrkjeverje Arnstein Myklebust tlf. 70048646 mobil. 90615296

Søknad og CV per epost til: arnstein.myklebust@orsta.kyrkja.no

Søknadsfrist: 19 desember