Eg kom over dette på Instagramboksa på Urke 6196 og synest det kan vere artig å dele opplysninga med våre lesarar.

Helge L. Urke har sett Horngjel symje langs land om sommaren, men har aldri fått fisken på kroken.

Horngjel Urke

Petr Kostynek, Tsjekkia, viser fram denne heller sjeldne fisken i våre farvatn. Fiskestaden er Urkebukta der vi ser litt av Urke Fiskeoppdrett AS i bakgrunnen.

Wikipedia har desse opplysningane om fisken:

Horngjel (Belone belone), også kalt nebbsild, er en fisk i horngjelfamilien. Den ligner makrellgjedda, men mangler rygg- og gattfinne.

Horngjelens knokler er grønne, noe som skyldes det ufarlige vannholdige jernfosfatet vivianitt. Horngjel kan bli opptil 90 cm med en vekt på ca. 1 kg.

Den er vanlig fra Nord-Afrikas vestkyst og nord til Trondheimsfjorden. Den opptrer også i Middelhavet. I Norge er den vanlig langs sørkysten om sommeren når den kommer inn til kyster i mai for å gyte og blir regnet for makrellens forløper. Som makrellen går den i stim, utenfor gytetiden streifer de voksne fritt omkring i det åpne hav i Atlanterhavet og Middelhavet.

Vi vil ikkje bli overraska om nokon kan kommentere noko om andre som har fått horngjel i fjorden!