Vi håpar at foreldre og andre vaksne har høve til å melde seg som vakter! (sjå vaktlista nedanfor) Vi oppmodar dei foreldra som har Facebook, til å melde seg inn i gruppa vår - BFUL Ungdomsklubb - for å melde inn ønske om vakter der.


Vaktene ser til at alt går greit føre seg, og styrer kiosken. Vakta må vere over 18 år, og skal ikkje spele sjølv mens han eller ho har vakt.


Dei eldste (8.klasse til 20 år) får starte først denne gongen, og for dei er dørene opne frå kl 18.00 tysdag til onsdag kl 11.00.

Vi serverer frokost kl 07.

Pris: 150 kr 

Dei som vil kome på besøk, betalar 50 kr. Dei får vere der fram til kl 24.00.

Onsdag 08.10 kl 12.00 får born frå  4. - 7. klasse kome. Dei får halde på til kl 20.00

Pris: 100 kr

kids-and-computer-games (1)


Vi sel pizza, chips, brus og snop i kiosken. Vaktliste :

Opprigging : Gerd Sofie, Aanon, Fredrik, Monica og Bernt Arve.

Tysdag 07.10:

nr 1 18.00-20.50 : 

nr 2 21.00-00.10 : 

nr 3 24.00-03.00 :

Onsdag 08.10:

nr 4 02.50-08:00 : 

nr 5 07.50 - 11.00: Lisabel Hustad Øvrelid 

nr 6 12.00 - 15.00 : Ingvil Aasen Flatnes

nr 7 14.00 - 17.00 : Kolbrun Dora Gunnardottir

nr 8 16.00 – 19.00 :

nr 9 18.00 - 21.00 (rydding siste timen)