Det går mot jul og høgtida for egg.

 I år blir det ikkje egg på Rise til jul. Eg har fått beskjed fra Nortura at eg må slakte ut hønene 11 november. Det gjer at eg ikkje vil klare å forsyne folk med egg i desember. Det vil bli eggsalg så lenge lageret rekker. (ca ut november)

 Egg har bra holdbarheit og dei held fint i 3 mnd. Eg vil tru neste innsett vil vere igang med verping ca i veke 52, og da kylling egg i begynnelsen