Kontaktinfo.

Dirigent for barnekoret, Marie Austrheim Riise, vil gjerne ha kontaktinfo for alle borna som no går i koret. Gjer vel å send meg ein epost med navn på barnet, navn på foreldrer, samt tlf.nr og epostadr. til foreldre. På denne måten får eg oversikt over alle born og foreldre. Det er også fint å ha tlf.nr viss det skulle vere noko. På epost vil de få nyttig informasjon om øvingane gjennom hausten og viktige datoar som de må setje av. Send kontaktinfo til :

marie.austrheim@orsta.kyrkja.no

Hugs også å sende med borna ekstra mat og drikke på skulen på torsdagane, slik at dei kan ete litt mat før korøvinga byrjar.


Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg anten på epost eller på tlf: 45235996.

Mvh,

Marie Austrheim Riise
Dirigent.