Trimgruppa har mange aktivitetar!

Mandag er det Zumba og sirkeltrening 

Tirsdag er det gubbetrim

Torsdag er det vaksentrim

Vi har rikeleg plass på alle aktivitetane, husk dersom du ikkje stiller opp og deltek kan tilbodet forsvinne grunna lite oppmøte.

Kansje DU treng ein dytt for å kome i gong?

Er alle i bygda i so god form at dei ikkje treng trening?

Prøv då vel, møt opp og start på ny frisk, du er velkomen!

Helsing trimgruppa!