Vi har gjort avtale med mange gode utstillerar som produserer kvalitetetsvarer.

Nokre utstillerar er dei same som i fjor, andre er nye.

Du vil finne produkta til ein keramiker (ny i år), ein gullsmed (ny i år), småstrikk, ein

kunstmålar (ny i år),

 

Julemesse

 

lefser, barneklede str. 0 - 6/8 år (ny i år) produkt av pil, produkt av frukt og bær (ny i år) og mykje meir.

Julemesse

 

Mykje flott og spennande.

Vi gler oss stort og kjem tilbake med meir informasjon når det nærmar seg :)

 

Keramikk